Święty Jan Paweł II – Patron Kalwarii Zebrzydowskiej

Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy władzy udzielonej jej przez papieża Franciszka 27 maja 2020 roku potwierdziła, że ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PAPIEŻ JEST PATRONEM PRZED BOGIEM MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ.
Dla upamiętnienia tego wyjątkowego, historycznego wydarzenia w dziejach miasta został wydany okolicznościowy numizmat z wizerunkiem Św. Jana Pawła II na awersie. Na rewersie natomiast zostały umieszczone herby – Papieski oraz Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z datami 1920 – 2020 i opisem w otoku: „W ROKU JUBILEUSZU 100 URODZIN KAROLA WOJTYŁY”.
Pamiątkowy numizmat został umieszczony w okolicznościowym opakowaniu, które zostało ubogacone zdjęciami z wizyt Jana Pawła II w Kalwarii oraz pismami: burmistrza i Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.