Jubileusz 20 lecia Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy KWK „Wujek”

Okolicznościowy numizmat został wydany z okazji 20 lecia Związku Zawodowego
Ratowników Górniczych w Polsce przy KWK „Wujek”. Na awersie przedstawia logo
związku w wieńcu laurowym, daty 1997 – 2017 oraz napisy 20 lat, KWK Wujek. Rewers
natomiast przedstawia wizerunek Św. Barbary i napis: Barbara Święta o górnikach pamięta.

  • Rok emisji: wrzesień 2017
  • Średnica: 32 mm
  • mosiądz: do 20 sztuk
  • mosiądz oksydowany: 200
  • miedz: do 20 sztuk
  • miedz oksydowana: do 20 sztuk
  • opakowanie kartonowe w formie książeczki (6 stron) wraz z gąbką 9×9 cm (numizmat
    w okrągłym kapslu)
  • Emitent: Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce przy KWK „Wujek”