Jubileusz 100-lecia Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica

Okolicznościowy numizmat wydany został z okazji 100 – lecia Kopalni KWK Sośnica.
Na Awersie przedstawiono Wizerunek szybu Kopalni Sośnica, natomiast na rewersie
Świętą Barbarę – patronkę górników.
  • Rok emisji: grudzień 2017
  • Średnica: 32 mm
  • mosiądz: 200 sztuk
  • mosiądz oksydowany: 100
  • miedz: 50 sztuk
  • miedz oksydowana: 50 sztuk
  • opakowanie kartonowe w formie sześciu stronicowej książeczki 9x9cm